Skip to content

Prawa konsumenta w marketingu sieciowym

AUTOR

PSSB
Artykuł przygotowany na zlecenie PSSB we współpracy z Kancelarią Łaszczuk i Partnerzy

Ochrona konsumenta

Każdy, kto sprzedaje towary lub usługi, musi przestrzegać praw konsumenta.

W transakcjach pomiędzy sprzedającym, a kupującym, prawo w istotnym zakresie stoi po stronie kupującego, zapewniając mu ochronę.

Marketing sieciowy, w przypadku którego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży (bezpośrednio), podlega takim samym regulacjom prawnym.

Każdy z kilkuset tysięcy zarejestrowanych sprzedawców, którzy oferują produkty konsumentom, musi znać i przestrzegać obowiązków ochrony konsumenta.

Ponieważ sprzedawcy mają status przedsiębiorcy, to w ich gestii leży nabywanie wiedzy i śledzenie aktualizacji w tej materii.

Jednocześnie, w marketingu sieciowym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jedna osoba, zależnie od celu transakcji, może kupować produkty firmy na własny użytek), i jednocześnie prowadzić sprzedaż. Co wówczas? To wyjaśnimy w drugim paragrafie.

***

W świetle przepisów polskiego prawa można  wyróżnić cztery główne kategorie kupujących:

***

Z punktu widzenia konsumenta istotne jest jakiego rodzaju umowę zawiera, kupując od sprzedawcy bezpośredniego.

Może to być umowa:

 • zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa (typowa sprzedaż bezpośrednia)
 • zawarta na odległość (np. przez internet lub telefonicznie)

W działalności sprzedawców bezpośrednich mogą zaistnieć oba te przypadki.

W każdym, podstawowym prawem konsumenta jest to, że ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny. 

Dodatkowo, jeżeli konsument zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

UWAGA: Szczegółowe obowiązki sprzedawców i uprawnienia konsumentów (np. możliwość odstąpienia od umowy) związane z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu w hotelu) nie znajdują zastosowania w przypadku transakcji, których wartość nie przekracza 50 zł.

źródło: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-do-informacji/sprzedaz-poza-lokalem-i-na-odleglosc/

albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

Prawa konsumenta przewidziane prawem

Podstawowymi prawami konsumenta, przewidzianymi przez polskie prawo są:

 • prawo do odstąpienia od umowy,
 • prawo złożenia reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji (gdy towar ma wadę),
 • brak negatywnych skutków w przypadku zawarcia umowy z tzw. klauzulą niedozwoloną (jest to postanowienie, które nie zostało indywidualnie uzgodnione z konsumentem i dodatkowo narusza jego interesy albo opisuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami).

ZOBACZ WIĘCEJ:

Szczegółowo z katalogiem praw konsumenta można zapoznać się na stronach rządowych pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/

portal/00309

oraz na stronach UOKIK:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-do-informacji/sprzedaz-poza-lokalem-i-na-odleglosc/

Nie wszyscy kupujący będą mieć te same prawa. W zależności od sytuacji, kupujący w marketingu sieciowym mogą liczyć na mniejszy lub większy zakres ochrony, wynikający z ich umowy z firmą sprzedaży bezpośredniej.

 

Firmy członkowskie przewidują najczęściej 2 możliwości dla kupujących:

zakup na własny użytek – ze wszystkimi uprawnieniami przewidzianymi prawem dla konsumentów;

zakup w celu odsprzedaży – zawierana jest umowa, która przewiduje możliwość odsprzedaży towaru (zakupy mogą być dokonywane na własny użytek, jak również mogą być odsprzedawane).

W takiej sytuacji firmy wymagają od kupujących, aby prowadzili zarejestrowaną działalność gospodarczą (spółka, CEIDG) lub (w zależności od firmy) nieewidencjonowaną działalność, o której mowa w prawie przedsiębiorców. Zobacz nasz wpis na temat możliwości zawierania umów: https://jestesmybezposredni.pl/czytelnia/kiedy-z-umowa-b2b-a-kiedy-bez-jak-dzialac-w-sprzedazy-bezposredniej/

 

 

Jeśli zatem kupujesz produkty:

 • na własny użytek – korzystasz ze wszystkich uprawnień przewidzianych prawem dla konsumentów;
 • w celu ich dalszej odsprzedaży – nie przysługują Ci prawa przewidziane dla konsumenta, ale dla przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością . Korzystasz z uprawnień takich jak rękojmia i gwarancja (o ile została przewidziana). W przypadku zawarcia umowy z firmą członkowską PSSB będziesz korzystał z dodatkowych uprawnień przewidzianych w kodeksie etycznym.

Dlaczego i przed czym trzeba chronić konsumentów?

Jako konsumenci funkcjonujemy w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości. Rozwój e-commerce fundamentalnie zmienił nasze nawyki zakupowe, sprzyjając przy tym pojawieniu się różnego rodzaju wysublimowanych form oszustw.

Zagrożenia jaki czyhają na konsumentów w sieci:

UOKIK – urząd ochrony konkurencji i konsumenta, który stoi na straży praw konsumentów, jako najpopularniejsze wymienia następujące zagrożenia: „oszustwo zakupowe, wyłudzenie kodu BLIK, pułapka na subskrybenta, piramida finansowa, fałszywa zbiórka charytatywna”.

Dodatkowo rośnie liczba cyberataków, praktyk phishingowych i innych form kradzieży danych osobowych.

Internetowi oszuści nie śpią. Wspomagani przez sztuczną inteligencję, wyspecjalizowali się w technikach imitujących legalnie i etycznie działające przedsięwzięcia na rynku, do takiego stopnia, że nawet osoby bardzo uważne, mogą nie zorientować się w oszustwie.

Co roku pojawiają się nowe, bardzo kreatywne scenariusze (np. na e-recepty), które maja na celu wyłudzenie wrażliwych danych, by potem opróżnić nasze konta bankowe.

Przypadki oszustw w marketingu sieciowym

Marketing sieciowy to wspaniały model biznesowy, który daje możliwość zarówno zarabiania na sprzedaży produktów przez siebie i zespół, jak i wygodnego kupowania produktów bardzo jakościowych marek, których nie ma w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Niestety techniki marketingu sieciowego są również wykorzystywane w celu wyłudzeń pieniędzy.

Oto dwa przykłady najbardziej powszechnych strategii nieetycznych, nieuczciwych działań:

 

Działalność w oparciu o piramidę finansową

Jedynym z popularniejszych form „naciągania” są m.in. portale internetowe, które wabią ludzi hasłami typu: „nieograniczone dochody”, „szybkie możliwości zarobku”, „szybkie zyski bez inwestycji”

Ten rodzaj wyrafinowanego oszustwa może być konstruowany między innymi na mechanizmie piramidy finansowej lub schematu ponziego.

Działa to mniej więcej tak:

 1. Zarejestrowanie się w systemie – często za niemałą opłatą wejściową
 2. Rekrutacja i zapisywanie nowych osób w systemie w swojej strukturze (każda z tych osób wpłaca opłatę wejściową)
 3. Naliczenie prowizji za każdą wprowadzoną osobę
 4. Wypłata należnej prowizji – i tutaj zwykle dowiadujesz się, że było to oszustwo.

Ten rodzaj scamu może przebiegać według różnych scenariuszy; W zależności od branży, przedmiotem transakcji może być fikcyjna usługa np. kliknięcie w reklamę lub zakup produktu, którego wartość rynkowa jest mocno zawyżona, a wartość użytkowa znikoma.

Przykład:
Znajoma namawia cię na „współpracę z firmą, która zamieszcza informacje handlowe firm na swoim portalu. Aby zacząć zarabiać należy wykupić pakiet dostępu do platformy za 69.99 zł. Za zaproszenie 5 użytkowników do portalu można zarobić 200 zł, a za każdego kolejnego zalogowanego użytkownika, który wykupi dostęp do portalu, można zarobić dodatkowe 30 zł. Czysty zysk”.

źródło: materiały edukacyjne UOKIK: https://www.konsument.edu.pl/

Istotą tego rodzaju oszustwa jest to, że obroty nie pochodzą ze sprzedaży wartościowych towarów i usług, a z wpłat uczestników systemu.

Pisaliśmy o tym szerzej tu: https://jestesmybezposredni.pl/czytelnia/marketing-sieciowy-poznaj-naprawde-ten-niezwykly-model-biznesowy/

Pokazy handlowe

Inną praktyką, którą podejmują nierzetelne firmy są prezentacje handlowe, na które zapraszane są zwykle seniorzy lub inne osoby, które mają problem z właściwą ocena sytuacji.

I choć mechanizm sprzedaży na spotkaniach grupowych, sam w sobie nie jest nielegalny, to zdarza się, że takie spotkania są przeprowadzane w celu wyłudzenia pieniędzy od osób uczestniczących.

Schemat takich spotkań przebiega dość podobnie:

 • zapraszane osoby kuszone są rzekomo darmowym prezentem
 • na pokazie wymusza się na uczestnikach podpisanie „odbioru prezentu”, który jest jednocześnie umową sprzedaży towaru – często na niemałą kwotę (wyższą od ceny rynkowej)
 • osoba podpisująca zwykle nie wie, że zawarła umowę sprzedaży
 • następnie osoba ta jest wzywana do zapłaty
 • kontakt ze sprzedawca jest utrudniony, o ile w ogóle możliwy.

Kodeks etyczny PSSB

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB) od 30 lat działa na rzecz ochrony praw konsumentów oraz sprzedawców w branży sprzedaży bezpośredniej.

 

W czasach gdy Kodeks był przyjmowany przez PSSB jego postanowienia były zdecydowanie korzystniejsze dla konsumentów i zapewniały większą ochronę dla konsumentów niż przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W interesie wszystkich firm stowarzyszonych (link) jest to, aby branża direct selling / marketingu sieciowego nie była wykorzystywana przez osoby czy organizacje, które liczą na naiwność innych, by w sposób nielegalny zbić szybki kapitał.

Stanowczo potępiamy działalność tzw. piramid finansowych, które odwołują się do pragnień szybkiego wzbogacenia się, a także pokazów handlowych o znamionach oszustw.

 

Nasze firmy członkowskie przechodzą rzetelną weryfikację (obejmującą również weryfikację zgodności z prawem stosowanych przez firmy w kontaktach z konsumentami i sprzedawcami dokumentów), dzięki której możemy gremialnie zagwarantować, że dana firma ma podstawy by działać uczciwie, transparentnie i etycznie.

Ponadto, aby zapewnić ochronę praw konsumentów oraz osób podejmujących współpracę z firmami stowarzyszonymi ustanowiliśmy nasz własny kodeks etyczny- Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, do którego przestrzegania zobowiązali się wszyscy członkowie.

Dodatkowo, firmy członkowskie są zobowiązane poinformować o treści kodeksu etycznego wszystkich sprzedawców i wymagać od nich, jako warunku członkostwa w ich systemie dystrybucyjnym, przestrzegania postanowień kodeksu etycznego.

Zobowiązanie się do przestrzegania kodeksu jest także warunkiem przystąpienia do PSSB każdej nowej firmy.

Kodeks etyczny potwierdza zakres prawnej ochrony konsumenckiej:

 • rzetelnego informowania konsumentów m.in. o:
  – firmie, którą reprezentują (jej dane teleadresowe i rejestracyjne)
  – ofercie, jaką proponują konsumentowi
  – warunkach zakupu
  – warunkach płatności
  – warunkach odstąpienia
  – cenie Produktu uwzględniającej wszelkie podatki,
  – kosztach dostawy (jeśli ma to zastosowanie),
  – warunkach płatności, warunki kredytowania, dostawy lub wykonania umowy,
  – istnieniu prawa do odstąpienia lub zwrotu,
  – warunkach gwarancji,
  – szczegółach i ograniczeniach dotyczących serwisu w okresie po sprzedaży.
 • poszanowania prywatności konsumenta; wzbranianie się od nachalnego, uciążliwego kontaktu
 • etycznego, uczciwego postępowania / nie wykorzystywania zaufania kupujących 

Szczególne uprawnienia wynikające z kodeksu są jednak przewidziane dla sprzedawców (przedsiębiorców). Kodeks chroni sprzedawców w kontaktach z firmami:

 • zabraniając oszukańczych praktyk rekrutacyjnych
 • dając możliwość odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 7 dni
  – bez ponoszenia opłat i podawania przyczyny
  – z możliwością odsprzedaży zakupionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia Przedsiębiorcy rezygnacji, zestawów (próbek, katalogów itd.) za conajmniej 90% ich ceny zakupu.
  – wydłużając dwukrotnie termin na odsprzedaż ww. zestawów (zgodnie z ustawą jest to 6 miesięcy)

Kodeks przewiduje również możliwość rozpatrywania skarg związanych z działalnością firm członkowskich i sprzedawców. Konsumenci i sprzedawcy mogą składać do osób wyznaczonych przez PSSB – Krajowych Administratorów Kodeksu – skargi oparte na postanowieniach kodeksu. Konsumenci nie ponoszą żadnych opłat za rozpatrywanie skargi.

Nasz kodeks jest zawsze dostępny dla każdego pod linkiem: https://pssb.pl/kodeks-pssb/

Udostępnij:

Brak komentarzy, dodaj swój poniżej!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualności

Śledź nasze najnowsze wpisy
Copyrights © 2022 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej