Partnerzy wspierający PSSB oferują wszystkim Bezpośrednim (zarejestrowanym w firmach należących do PSSB) produkty ubezpieczeniowe i programy medyczne na preferencyjnych warunkach.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Krzewienia Kultury Ubezpieczeniowej (w skrócie SKKU), które pełni rolę Ubezpieczającego oraz profesjonalnemu wsparciu brokera MAK Ubezpieczenia, umowy ubezpieczeń grupowych oraz benefity medyczne mają korzystniejsze warunki cenowe niż te oferowane na rynku w umowach indywidualnych.